GDPR

/GDPR
GDPR2018-05-17T13:37:32+02:00

Strobemedia AB är mån om din personliga integritet. I vår kontakt med kunder och leverantörer får vi del av personuppgifter till kontaktpersoner. Vår behandling av dessa uppgifter är enbart i syfte att upprätthålla kontakt med våra kunder och leverantörer och kommer inte användas i något annat sammanhang om detta inte har godkänts särskilt av respektive kontaktperson.

Personuppgifter som vi får ta del av i vårt arbete med att skapa en produkt till kunden, exempelvis lista med personer som finns med i filmen, hanteras enbart i syfte att färdigställa produkten.

Strobemedia har rutiner för gallring och hantering av ovannämnda personuppgifter enligt gällande regler i GDPR.

Frågor angående GDPR mejlas till asa@strobemedia.se.

 

Notera att Filmbruket är bifirma till Strobemedia AB.