0709-129936 (Peter)

Animerad film

Norrköping

Filmerna är skapade i samarbete med Explainer AB

När en hel hamn ska byggas ut, hur kommunicerar man det med samhället som berörs? Norrköpings hamn löste det genom att skapa en film. Filmen skulle berätta om projektet; varför en utbyggnad är nödvändig och visionerna om vad en utbyggnad kan leda till. Genom att inkludera animation kunde man också visa i filmen hur den nya delen skulle se ut i det befintliga området.

HSB årsredovisning

Filmerna är skapade i samarbete med Explainer AB

Genom att använda film för att presentera bolagets årsredovisning, men också göra det ännu mer intressant genom att inkludera animationer, det var vad HSB ville uppnå med sin årsredovisning för 2018. Som sagt så gjort, och ett kreativt sätt att presentera årsredovisningen blev det.