0709-129936 (Peter)

Fönsterfabriken i Trelleborg

Återförsäljare berättarProper Style By J

Den här filmen berättar hur en återförsäljare förhåller sig till Fönsterfabrikens produkter, och blir ett sätt att förankra kvaliteten och tryggheten i att välja deras produkter.