0709-129936 (Peter)

Att Jobba Med Oss

Att jobba med oss ska kännas tryggt, enkelt och professionellt. Vi har därför en process vi går igenom inför varje projekt, för att vara säker på att leveransen blir rätt i slutänden. För er ska filmen vara ett fungerande verktyg för kommunikation, och det vill vi säkerställa. Vi kommer involvera er genom hela processen, eftersom det i slutet är ert verktyg vi skapar.


1 - Kartläggning

Vi vill förstå vad ni vill säga med filmen, och till vem. Vi måste också förstå den estetiken och det språket som finns i ert varumärke, så filmen går i samma linje.


2 - Kreativitet

När vi har lärt känna er, er verksamhet och vad ni vill säga, börjar det kreativa. Vi tar fram idéer på både bild och språk - om vi ska ha intervjuer eller voiceover exempelvis - som vi lyfter och diskuterar med er.


3 - Produktion

När vi är överens om språket i både bild och tal, genomför vi produktionen. Vi skapar bildmaterial, vi redigerar, och involverar er i hela processen så ni har fullständig kontroll över hur filmen utvecklar sig.


4 - Förvaltning

När filmen är levererad, ska den förvaltas. Ibland behöver man hjälp med hur den bäst kommer till rätta på sociala medier. Här kan vi hjälpa till med både tips och råd, men även utförande för er som behöver det.