0709-129936 (Peter)

Moderna Museet

CFR trailer för InstagramProper Style By J

Här är en trailer som vi producerade åt Moderna Museet Malmö i samband med utställningen ”Carl Fredrik Reuterswärd, alias: CFR” som hade vernissage våren 2019. Den här typen av trailer finns också i ett format som passar övriga sociala medier.