0709-129936 (Peter)

Företagspresentationer

En företagsfilm är att visa vem ni är


Ert företag är inte vilket företag som helst. Ni lägger ner mycket resurser på att även arbeta med andra värden som är viktiga för er på olika plan. Oavsett vad det är som gör att ni är unika inom just er bransch, är en företagsfilm det optimala sättet att höja ert varumärke. En företagsfilm berättar vem ni är, den samlar det som är viktigt att berätta och framför det med den tonalitet, estetik och uttryck som är viktigt för er.

Visualisera företaget genom en kort film som visar produktområdena, tjänsteomfånget eller den generella känslan som genomsyrar företaget, och låt filmen vara kommunikationsbärare av er verksamhet. Film väcker intresse och bygger entusiasm för både personalen som kunder, men framförallt hjälper den att höja ert varumärke.

Film som företagspresentation väcker intresset kring ert varumärke


Användningsområdena för företagsfilm är många. Många vi arbetar med väljer att använda filmen som en första introduktion till företaget i mötet med potentiella kunder. Filmen fungerar också utmärkt att lägga på er hemsida, eller som ett allmänt verktyg för att kommunicera ut vem ni er i olika kanaler.

Inom företag, eller koncern, som kan ha kontor på geografiskt skilda platser, fungerar filmen även som ett väldigt bra verktyg för intern kommunikation. Att se till att alla medarbetare arbetar aktivt med företagets varumärke, att informationen når ut till alla, och skapa en bra gemensam plattform är otroligt viktigt i vilket bolag som helst, men är ofta en utmaning när olika geografiska lägen gör sig gällande. En företagsfilm kan också vara något som visas upp och används i rekryteringar eller vid möten och konferenser. Att vara en bra arbetsgivare är i dag av stor betydelse för att kunna rekrytera de rätta personerna. En transparent och god kommunikation är därför av stor betydelse. Exempel på olika företagsfilmer hittar ni här.

Kunden har ordet

" När vi visade filmen på den Internationella kongressen drog sig 7 av 8 motståndare sig ur. När vi visade den andra gången fick vi "standing ovation" och den sista konkurrenten Sydafrika drogs sig ur. Bra jobbat Filmbruket!"
- Michael Kuntz , Svenska Jujutsufederationen

Kunden har ordet

"Vi har arbetat med Fönsterfabriken på olika plan. Kombinationen av er proffsighet och erfarenhet har fungerat väldigt bra"
- Martin Nilsson , VD Fönsterfabriken