0709-129936 (Peter)

DocLounge

DocLounge Live - EftersnackProper Style By J

Under några år arrangerade DocLounge ett Live-event några tillfällen per termin. Doclounge arrangerar vanligtvis filmvisningar, men vid Live-tillfällena sändes filmerna och kring-arrangemanget till andra biosalonger runt om i landet. Här ser ni hur Förstudion och eftersnacket såg ut i samband med att de visade en film om Gudrun Schyman.