0709-129936 (Peter)

Drönare

Norrköping

I samband med att Norrköpings hamn skulle byggas ut, ville de skapa en film som kunde informera allmänheten och andra intressenter om projektet. Här kunde en drönare ge mottagaren en överblick över området. Drönarperspektivet blev också naturligt när skulle visualiseras.

Klövern dragörkajen

Klövern är ett bolag som, bland annat, förvaltar fastigheter. De behövde film som kunde vara ett verktyg för dem i marknadsföringen när de hade tomma lokaler i ett av sina fastigheter. Här arbetade vi med drönare för att visa fastighetens fina placering vid havet, och ge mottagaren en känsla av utsikten från lokalerna man kunde hyra.

Skanska Studio

Att marknadsföra en fastighet som är placerad mitt i Malmö, och särskilt när det är en fastighet som i sig är markant i sina omgivningar, låter som en tacksam uppgift. Men det är viktigt att ständigt etablera fastigheten och dess namn med sin omgivning. I detta sammanhanget var en åkning över området med drönare ett givet element i slutprodukten.

Skanska Klipporna

Klipporna är tre fastighet som är utformat med stor omtanke kring fasad, hur de är placerade i förhållande till varandra, och hur de tillsammans skapar en härlig innergård. Att kunna visa mottagaren ett rent visuellt perspektiv över fastigheterna så att idén bakom träder fram tydligt, blir ett viktigt ett viktigt element i filmen som ska visa visa fram dessa tre fantastiska fastigheter.