0709-129936 (Peter)

Företagspresentationer

Loyalty Group

Att enkelt och proffsigt kunna berätta vad deras verksamhet består i, och vad som gör dem unika på marknaden, det var det önskemålet Loyalty Group hade när de kontaktade oss. De har en komplex verksamhet, där alla delarna tillsammans ger kunderna en helhetslösning som få i deras bransch kan erbjuda. Filmerna skulle användas som ett verktyg i samband med första mötet med nya kunder, på hemsida, och i andra sammanhang där det är lämpligt att smidigt ge en beskrivning av verksamheten.

Moderna Museet Malmö

Moderna Museet Malmö är mer än bara ett museum. Men det kan vara svårt att kunna förmedla helheten i det de erbjuder sina besökare; med verkstad, café, och all annan kringverksamhet. De valde därför att skapa en film som skulle berätta allt detta, och lite till.

Tojos Plast

För en tillverkare av formgjutna plastprodukter, är det viktigt att berätta hur de arbetar miljömedvetet i en tid där plast ofta betraktas som något negativt. Det är också viktigt för dem att berätta om de olika certifieringar de har, som gör att de bland annat också kan tillverka produkter mot både livsmedel- som läkemedelsindustrin. Tojo Plast valde därför att göra en film som huvudsakligen skulle läggas på deras hemsida för information. Visst kan man välja att bara berätta om detta i text, men att få se och höra personerna själva berätta, gör att Tojo Plast som leverantör får en mer personlig framtoning, men också att budskapet fastnar lättare hos mottagaren.

Skånes Dansteater Processfilm

Att nå ny, och kanske ovan, publik, är ett ständigt uppdrag för Skånes Dansteater. Hur får man publik som inte är van med att titta på modern dans, att förstå en produktion, att bli intresserad, och bli en återkommande besökare? Skånes Dansteater väljer att jobba med det via film. Inför varje ny produktion, genomför vi en intervju med koreografen, som själv kan få berätta om idén bakom, hur den har utvecklats, vad som inspirerar, och varför hen har valt att arbeta på ett visst sätt vid det här tillfället. Vi varvar intervjun med bilder från repetitioner i ett väldigt tidigt stadie, men det ger en känsla att få titta bakom kulisserna, och man får ett glimt av något som komma ska.

Elobina

Elobina

Elobina

Det är enkelt att skapa tygprodukter med eget tryck. Det är vad Elobina ville berätta när de kom till oss. Deras plattform möjliggör vem som helst att beställa tygprodukter, eller metervara, med egna tryck, antingen genom att ladda upp fotografier, designa egna mönster, eller välja bland färdiga mönster. Vi förstod att deras budskap behövde nå tre olika målgrupper, och då beslöt vi tillsammans att skapa tre olika filmer. Filmerna skulle alla tre visa på hur enkelt det var att använda plattformen, och filmerna skulle användas på deras hemsida, men även på deras olika digitala plattformar.

Fönsterfabriken

Fönsterfabriken

Fönsterfabriken

Fönsterfabriken i Trelleborg tillverkar måttanpassade fönster i kompositmaterial. De ville skapa en serie filmer som kunde användas till olika ändamål och tilltala olika målgrupper. Här ser ni ett urval av filmer från serien: en kundberättelse från en bostadsrättsförening, en berättelse från en återförsäljare, och en film som visar hur tillverkningen sker i fabriken, eftersom fönstren är svensktillverkade.