0709-129936 (Peter)

Skånes Dansteater kund hos Filmbruket

Lunds kommun

Vi har varit involverad i många aktiviter och projekt arrangerade av Lunds kommun genom åren. Näringslivsenheten har haft sina projekt och events, lika så kultur- och fritidsförvaltningen. De olika projektledarna har valt att arbeta med oss för att förmedla utåt vilka arrangemang som sker i kommunen, vad syftet med olika projekt har varit, och generellt berätta om sina aktiviter.