0709-129936 (Peter)

Skånes Dansteater kund hos Filmbruket

Moderna Museet Malmö

Moderna museet Malmö väljer att arbeta med film i marknadsföringen av nya utställningar som ska öppna. Då arbetar de med film i olika syften: Ofta gör de en intervjufilm, där antingen konstnären eller kuratorn får berätta om utställningen. De gör även trailer, både i kvadratiskt format för Instagram, men även format för övriga plattformar.