0709-129936 (Peter)

Skånes Dansteater

Proper Style By J
Proper Style By J
Proper Style By J

Skånes Dansteater jobbar mycket med film I deras marknadsföring inför varje ny produktion de producerar. Vi hjälper dem med trailers I olika format: 60-90 sekunder för digitala plattformer, 30 och 20 sekunder för skärmar på buss och tåg, samt 10 sekunder för skärmar på exempelvis tågstation och köpcentrum. De sistnämnda har inget ljud eftersom det inte är nödvändigt för de plattformer de ska visas på.

Vi producerar också processfilmer till de flesta produktioner. Processfilmen består av i en intervju med koreografen, som själv kan få berätta om idén bakom, hur den har utvecklats, vad som inspirerar, och varför hen har valt att arbeta på ett visst sätt vid det här tillfället. Vi varvar intervjun med bilder från repetitioner i ett väldigt tidigt stadie, men det ger en känsla att få titta bakom kulisserna. Det är ett sätt att nå ny och ovan publik.

När vi arbetar mot Skånes Dansteater är det viktigt att vi har en stor musikalisk och konstnärlig lyhördhet mot produktionen. Vi kommer in och filmar när allt inte riktigt är på plats ännu strax innan premiären, vilket är en känslig period för hela ensemblen.