0709-129936 (Peter)

Tojos Plast

PresentationProper Style By J

För en tillverkare av formgjutna plastprodukter, är det viktigt att berätta hur de arbetar miljömedvetet i en tid där plast ofta betraktas som något negativt. Det är också viktigt för dem att berätta om de olika certifieringar e har, som gör att de bland anat också kan tillverka produkter mot både livsmedel- som läkemedelsindustrin. Tojo Plast valde därför att göra en film som huvudsakligen skulle läggas på deras hemsida för information. Visst kan man välja att bara berätta om detta i text, men att få se och höra personerna själva berätta, gör att Tojo Plast som leverantör får en mer personlig framtoning, men också att budskapet fastnar lättare hos mottagaren.