0709-129936 (Peter)

Moderna Museet

PresentationsfilmProper Style By J

Moderna Museet Malmö är mer än bara ett museum. Men det kan vara svårt att kunna förmedla helheten I det de erbjuder sina besökare; med verkstad, café, och all annan kringverksamhet. De valde därför att skapa en film som skulle berätta allt detta, och lite till.