0709-129936 (Peter)

BimObject Live

The StreamProper Style By J

Här är ett utdrag från själva sändningen till BimObject Live, där en av talarna står på scenen.