0709-129936 (Peter)

Fönsterfabriken i Trelleborg

Underleverantör berättarProper Style By J

Den här filmen är vinklad från underleverantörens sida. Varför det är trevligt och smidigt att vara underleverantör åt Fönsterfabriken, men också för att förankra kvaliteten i de produkter som levereras.