0709-129936 (Peter)

Norrköpings hamn

UtbyggnadsprojektProper Style By J

När en hel hamn ska byggas ut, hur kommunicerar man det med samhället som berörs? Norrköpings hamn löste det genom att skapa en film. Filmen skulle berätta om projektet; varför en utbyggnad är nödvändig och visionerna om vad en utbyggnad kan leda till. Genom att inkludera animation kunde man också visa i filmen hur den nya delen skulle se ut i det befintliga området.